تماس با ما

 

سوالی دارید؟ مطمئن نیستید با چه کسی و از کجا شروع کنید؟ در اینجا ما لیستی از تلفنهای بخشهای مهم دانشگاه را برای شروع آورده ایم. در جدول پایین صفحه هم می‌توانید فرد مورد نظر را جستجو کنید.

کد شهر بوشهر ۰۷۷ می باشد. اگر از بیرون دانشگاه تماس می‌گیرید پیش شماره ۳۱۲۲ را به اول شماره‌های چهار رقمی اضافه کنید
تلفنهای پرکاربرد

دفتر مدیریت آموزش دانشگاه ۳۱۲۲۲۷۱۰

دبیرخانه آموزشی دانشگاه ۳۱۲۲۲۲۷۱

دفتر معاونت دانشجویی ۳۱۲۲۲۵۱۱

دفتر معاونت پژوهشی ۳۱۲۲۲۰۷۸ فاکس ۳۳۴۴۵۱۸۲

دفتر رئیس دانشگاه ۳۱۲۲۲۷۳۰

دبیرخانه مرکزی دانشگاه ۳۱۲۲۲۰۴۴ فاکس :33446519

تاسیسات دانشگاه ۳۱۲۲۲۳۱۸ 

 

آدرس: بوشهر، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷

 

Telegram

Instagram

ارتباط با مسئولین

سامانه پاسخگویی دانشگاه

 

Name family phone jobtitle Department
عرفان تابش 31222103 کارشناس آموزش گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی دانشکده کسب و کار و اقتصاد
محمد رضا آب شیرینی 31222583 کارشناس و کارپرداز امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
حسين آتشي 31222145 کارشناس امور فرهنگي در دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
سکینه آدین 31223356 کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
آزیتا آدینی 31222090 کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه(کانون ها و تشکل ها) مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

جستجوی کارمندان


برای پیدا کردن کارمند مورد نظر می‌توانید نام، نام خانوادگی، محل کار یا عنوان شغل فرد را در جعبه زیر بنویسید. حداقل بایستی سه کاراکتر بنویسید تا جستجو انجام شود.

جستجو:
نام خانوادگی نام محل کار عنوان شغلی تلفن
تابش عرفان
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس آموزش گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی 31222103
آب شیرینی محمد رضا
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس و کارپرداز امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222583
آتشي حسين
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کارشناس امور فرهنگي در دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 31222145
آدین سکینه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
آدینی آزیتا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه(کانون ها و تشکل ها) 31222090
آذرپرا اصغر
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي 31222044
آذرپرا خسرو
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی و امین اموال 31221310
آذری احمد
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222601
آرامون احمد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222271
آرامون حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
آزادنیا سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي امور انبار 31222708
آزادی مطلق مهدی
معاونت پژوهش و فناوری
رئیس مرکز آگاهی رسانی و پشتیبانی و امداد رایانه ای(آپا)
آویژگان سکینه دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
گروه علوم و فناوری زیستی
کارشناس آزمایشگاه علوم و فناوری زیستی و شیلات
ابراهيمي هادي
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس پژوهشکده خلیج فارس 312228
اجرايي آرمان
دانشکده مهندسی جم
کارشناس دانشکده مهندسي جم 31222841
احشمه علیرضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
متصدي نقليه حوزه رياست
احمدزاده عباس معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
سرپرست خوابگاه
احمدی ایران معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس ثبت نام پذيرش 31222064
احمدی خداکرم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222059
احمدی گلنار معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزشی 31222060
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
رئیس دانشکده مهندسی جم 31222841
احمدی حیدر
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت بازرگانی 31222100
احمدی امیرحسین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه علوم و فناوری زیستی 31221494
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 31222841
احمدی برازجانی علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور دانشجویی 31221330
احمدی نسب غلامرضا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس مسئول، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی 31222111
اردست خدیجه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي(امور کارکنان) 31222080
اسماعيل پور حسين
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارپرداز دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي 31222626
اسماعيل زاده مجتبی معاونت پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مرکزی
رئيس آزمايشگاه مرکزي
اسماعیلی افسانه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشجویی 31221130
اسماعیلی یدالله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221336
اسمعیل‌پور فاطمه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت 31222415
اشکپورمطلق مریم
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی 31222582
اصبعی محمدرضا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آموزش علوم و فناوری نانو و زیستی 31223344
افشار عبدالصمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
کارشناس مسئول اداره تدارکات 31222248
افشاری محمود
معاونت آموزشی
معاون آموزشي 31222710
اکبرزاده شهرام معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس اداره تربيت بدني 31222099
اکمیول صفدر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222380
اميري فاطمه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مسئول دفتر دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی 31222600
امیربندی رضا
دانشکده هنر و معماری
کارپرداز دانشکده 31221503
امیری روح الله
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه برق و کارپرداز پژوهشکده ICT و دانشکده مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده 31222755
امیری محمدعلی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222284
امیری داریوش معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
رئيس اداره ثبت نام و امور مشمولين 31222378
انجمن بیژن
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي 31222288
انصاری عبدالحسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها 31222727
انصاری مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222054
اوجي فرد امين
پژوهشکده خلیج فارس
رئیس پژوهشکده خلیج فارس 31222230
ایزدپناه امیرعباس معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش 31222710
ایزدی حقیقی عباس
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی 31221154
ایمانی غلامرضا
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک
ایمانی مرجان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222333
باغویی صاحبجان
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروههای ریاضی و آمار 31222754
باقری دارا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
معاون آموزشی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223301
بالوئی جام خانه هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت صنعتی 31222375
بحرانی سید حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره خدمات و پشتيباني
مسئول امور نقلیه
بحرانی سیده سمیه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222036
بحرانی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارپرداز معاونت دانشجويي 31222571
بحرانی حمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي خدمات نقيله
بحرانی زاده عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي امور انبار 31222771
بحری خداداد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 31222112
بردبار علی
دانشکده مهندسی
کارشناس دانشکده مهندسی
بردستانی آمنه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221130
بردیده حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
مدير اداره تربيت بدني 31222266
بردیده هادی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
برزویی امید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس مسئول اداره تربيت بدني 31222255
برومندزاده عبدالمهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بهرامی مرجان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس تشکیلات و تحول اداری 3122082
بهشتیان منصوره معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالی (امین اموال) 31222046
بهی محمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس اجرایی و مسئول دفتر 31222100
بی باک حسن
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
پاپری مقدم محمدجواد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی 31221306
پاکار معصومه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
پاکیزه روح اله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
رئيس گروه برنامه و بودجه 31222707
پورعابد محمدجواد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مدیر خدمات آموزشی 31222710
پورمحمد مینا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222226
پیردادیان معصومه
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب 31222013
تشانی عقیل
دانشکده مهندسی جم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی جم 31222841
تقواي سارگل معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
تکین حسن
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی 31222415
توکلی مهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مدیر مرکز خدمات دانشجویی 31222573
توکلی علیرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
کارشناس فني تاسيسات 31222318
جاویدی حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
مدیر فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه 31222198
جعفری سید علی معاونت پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
جعفری مصطفی
مدیریت امور حقوقی
مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات 31222027
جعفری شمس الله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222081
جمادی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبیرخانه آموزش 31222271
جمالی حکمت اله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس مرکز خدمات دانشجويي 31222574
جمالی رضا
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه 31222145
جمالی عاطفه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس گروه خدمات روانشناختي و سلامت 31222339
جمهیری حسین معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
کارشناس گروه آموزش هاي مجازي و تخصصي
جهرمی زاده محسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي 31222001
جوکار عادل معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
متصدی امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222760
جوکار مهناز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه روان شناسی
چراغی سما
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس پژوهشکده خليج فارس 31222231
چمن لیلا
دانشکده هنر و معماری
کارشناس آموزش دانشکده 31221502
حاجب اعظم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجویی 31222063
حاجب حمیدرضا
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه حسابداری 31222114
حاجبی سعیده معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222038
حاجتی مهشید
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده کسب و کار 31222113
حاجی پور مسعود
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222606
حاجی زاده سجاد
معاونت آموزشی
رئيس اداره استعداد هاي درخشان و امور هيأت علمي 32222710
حاجیانی سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي امور مخابرات 31222000
حاجیانی عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
کارپرداز 31222728
حبيبي حسن
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
دبير هيات اجرايي جذب
حبیبی حسن معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
مدیر توسعه و تجاری سازی فناوری و ارتباط با جامعه 31222709
حبیبی سید احسان
دانشکده مهندسی
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده مهندسي 31222032
حسامی عبدالعلی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221301
حسن ابراهيمي زهرا معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مددکار اجتماعي 2241
حسین پور عبدالکریم
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
معاون برنامه ريزي و توسعه 31222772
حسینی سید عبدالمجید معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس امور مالی معاونت پژوهش و فناوری 31222076
حسینی مقدم سید مهدی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221300
حق بین حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون علمی و آموزشی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222752
حمدزاده مسلم
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور کنسولی 31222580
حمیدی سید ضیاء
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 31222625
حیدری محمد
دانشکده مهندسی جم
کارشناس فناوری دانشکده
حیدری سیمین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس معاونت پژوهش و فناوری 31222280
حیدری حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری و قیر و آسفالت 31222186
حیدری جهانگیر
دانشکده هنر و معماری
رئیس دانشکده هنر و معماری 31221500
خاجوی احمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه(انجمن های علمی دانشجويي ونشریات) 31222093
خادمی سجاد
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي 31222024
خاکیان سیما
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب 31222013
خسروی آرش
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222581
خشجان رقیه معاونت پژوهش و فناوری
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری
خلفی مریم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه 31222089
خلیفه زهره
دانشکده مهندسی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی 31222717
خلیفه عبدالرضا
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک 31222184
خمیس مهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول اتاق تکثير 31222271
خواجگانی خاطره
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومی 31222011
خواجه صدیقه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222567
خواجه ای ابراهیم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه و مدیر مزرعه 31221346
خورشیدیان کیامهر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس فناوری دانشکده 31223308
داوودی رضا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیلات
دشتدار حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس مرکز خدمات دانشجويي 31222575
دشتی رحمن
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه پژوهش و فناوری حفاظت الکتریکی سیستم‌های قدرت و هوشمندسازی
دلپناه حسن
دانشکده مهندسی جم
کارشناس تاسیسات دانشکده
دهقان حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس کارگاه برق
دهقانی نرگس
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس تاریخ، روانشناسی و تربیت بدنی 31222397
دهقانی زهره معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات (امانت) 31222702
دهقانی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
مدیر فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222022
دهقانی مصطفی معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
مدیر گروه خدمات روانشناختی و سلامت 31222339
دیانت محمدجواد معاونت پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
دیرزی علی معاونت پژوهش و فناوری
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفرینی و نوآوری 31222577
دیندارلو علی
معاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون فرهنگي و دانشجويي 31222091
رئیسی اصغر
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
متصدی خدمات دانشکده کشاورزی 31221300
راستگو علی
دانشکده مهندسی جم
مسئول حراست دانشکده مهندسي جم 31222841
رجب پور ابراهیم
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
معاون آموزشی دانشکده کسب و کار و اقتصاد
رجب پور ابراهیم
معاونت آموزشی
رئيس گروه برنامه ريزي و پايش آموزش 31222710
رحمانی محمد امین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر امور اجرایی دانشکده 31223303
رحیم زاده نسیم معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس سامانه های پژوهش و فناوری 31222280
رحیمی علی اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه ریخته‌گری 31222188
رستمی علی حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
رئيس اداره خدمات و پشتيباني 31222048
رستمی مرادعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
متصدي نقليه امور دانشجويي
رسولی علی دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه تاریخ
مدیر گروه تاریخ 31222103
رسولی افشین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري 31222763
رسولی احسان
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت 31222415
رسولی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه ریاضی 31222754
رضازاده کریم
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک 31222185
رضایی شهرام
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر امور دانشجویی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221374
رضایی محمد علی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي 31222072
رضایی مطلق فریبا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر کتابخانه 31221222
رضایی منش محمد حسین
دانشکده مهندسی جم
کارشناس دانشکده مهندسی جم
رضایی نیا معصومه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه
رضویان مهدی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
گروه شیمی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
رفیعی امیر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مسئول دفتر دانشکده 31223300
رفیعی نژاد رضوان
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه دانشکده نفت، گاز وپتروشیمی 31222623
رمضان پور مصطفی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس مسئول دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221304
رنجبر علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی نفت 31222604
رنجبر علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده نفت، گاز و پتروشيمي 31222600
روایی معصومه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات(خدمات دیجیتال کتابخانه مرکزی) 31222700
روشن علی
دانشکده مهندسی جم
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
روشن مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222747
روشن رضا
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه اقتصاد 31222107
ریشهری حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداری 31222040
ریشهری عباس
دانشکده هنر و معماری
مسئول دفتر دانشکده 31221500
زارع محمد
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مسئول دفتر معاون برنامه ریزی و توسعه 31222773
زارعی سعید
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه ژئوفیزیک
زارعی سعید
رياست دانشگاه
رئیس پژوهشکده آب
زر عبدالصالح دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه علوم ورزشي
مدیر گروه تربیت بدنی
زکی زاده مریم معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
کارشناس گروه آموزش های مجازی و تخصصی
زمانی امین
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
زمزم فاطمه معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس ارزشیابی پژوهش، فناوری و نوآوری 31222280
زنده بودی رسول معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 336666441
زنده بودی ماشاءاله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 33666441
زنده دل اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده‌های مهندسی و مهندسی سیستم های هوشمند و علوم داده 31222192
سالاری سامان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222081
سالمی نژاد جمشید
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده 31222841
سامی وند لیدا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول دانش آموختگي 31222061
ستوده بیژن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مدير منابع انساني و امور عمومي 31222741
ستوده ابراهیم
دفتر ریاست و روابط عمومی
مدير حوزه رياست و روابط عمومي 31222732
سجادی اسلامی سید اسماعیل
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر حوزه ریاست و رئیس گروه شاهد و ایثارگر 31222730
سجادی زاده سید عبدالمناف
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
سرمکی محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
سعدآبادی طاهره
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
سلیمی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس زبان و ادبیات انگلیسی، علم اطلاعات و دانش‌شناسی، فارسی و زبان عمومی 31222109
سیاوشی رضا معاونت پژوهش و فناوری
مرکز کارآفرینی و نوآوری
رئيس مرکز کارآفريني و نوآوري 31222576
شادنیا ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
کارشناس برنامه ريزي و توسعه آموزشي
شادی احمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
رئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223300
شاهبندرزاده حمید
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222100
شاهینی مهدی معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهانه 31222074
شبانکاره مهرانگیز معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات (امانت) 31222702
شجاعی فاضل معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
مدير گروه آموزش هاي مجازي و تخصصي 31222636
شغابی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول دفتر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222049
شنبدی صدیقه
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مسئول دفتر معاونت اداری و مالی 31222740
شهریاری ملک حسین
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221302
شهیدان کاظم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222085
شیخ ذاکر زهرا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس گروه شیمی و زیست 31223344
شیرکانی مرضیه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222662
شیروانی الهام
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه مهندسی عمران 31222052
شیروانی رودبالی محبوبه معاونت پژوهش و فناوری
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
کارشناس پژوهشکده فناوری اطلاعات و ارتباطات 31222729
صابری داریوش معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
مدیر برنامه ریزی پژوهش فناوری و نوآوری 31222762
صافی نیا طالب
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده 31222844
صالحی اعظم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئیس کارگزینی 31222039
صالحی محمود دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
گروه فیزیک
کارشناس آموزش علوم و فناوری نانو و زیستی (گروه فیزیک) 31223345
صبحانی خواه فاطمه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها 31222568
صبحانی نسب محمدعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 33222743
صحافی زاده ابراهیم
معاونت پژوهش و فناوری
رییس مرکز بین المللی توسعه نرم افزارهای موبایل
صداقت شکرالله معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري 31222719
صفایی زهرا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222567
صفدریان احمد
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
صلحی فرد حمزه
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر مرکزي تهران
طاهریان حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222570
طاهریان آمنه سادات معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
رئيس کتابخانه مرکزي و انتشارات 31222701
طلعتیان سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
طهماسبی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه آمار
عالی لقب اصغر معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
کارشناس برنامه ريزي و توسعه آموزشي 31222378
عباس زاده احمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221154
عباس زاده اکبر
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس 31221343
عباسی حمید
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی هاجر
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی احسان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس فناوری دانشکده 31222116
عباسی محسن
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222602
عبدالهی برازجانی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221310
عرب مومنی محمد آبادی مجتبی
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی صنایع
علوی محمود معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222271
علیزاده روح الله
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه جوشکاری 31222180
غریبی کبری معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
غزنوی مرضیه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس مسئول کتابخانه مرکزي و انتشارات 31222071
غلامی مجاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
فخرزاد فاطمه معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگان 31222066
فخري علي
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس پژوهشکده خلیج فارس 3122238
فرامرزی مسعود
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گروه باغبانی و انباردار 31221347
فربود علی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
فرخ نژاد امیر
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه 31222023
فرساد نازنین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مسئول دفتر دانشکده سیستمهای هوشمند و علوم داده 31222750
فرشچی فرزاد معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222774
فرع شیرازی سید حیدر
هسته گزینش
مدير هسته گزينش 31222041
فقیه حسین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه معارف اسلامی 31222100
فقیه احمدانی احمد معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس ارتباط با جامعه 31222179
فیوض هما معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222362
قادری اطهره
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آزمایشگاه 31221345
قادری عبدالحمید
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
آزمایشگاه بیوتکنولوژی 31221330
قادری کوروش
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي 31221308
قاسمی ناصر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس فرهنگي، اجتماعي و امور داوطلبانه(كارشناس مالی) 31222092
قاسمی مجتبی
رياست دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه در امور جوانان
قاسمی آزیتا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس گیاه پزشکی 31221339
قاسمی محبوب آمنه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک 31223386
قانعیان سیده زحل معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مسئول گروه خدمات روانشناختی و سلامت 31222241
قره باغی کوروش معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس دفتر فني 31222084
قواسی فریده معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس محترم مددکار اجتماعی
کالی رسول معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
حسابدار بخش تدارکات
کبگانی محمد حسین
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
دبير ستاد رفاهي دانشگاه 31222040
کردوانی مهران معاونت پژوهش و فناوری
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفريني و نوآوري 31222576
کرمي شبير
پژوهشکده خلیج فارس
کارشناس پژوهشکده خليج فارس 31222276
کرمی نادر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 31222308
کرمی رحیم
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس پژوهشی
کريمي زهرا
پژوهشکده خلیج فارس
مسئول دفتر پژوهشکده خليج فارس 31222230
کریمی ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس دانش آموختگي 31222061
کشاورز احمد
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
رئیس دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31222751
کشاورز عصمت معاونت پژوهش و فناوری
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمایشگاه 31222112
کشاورز احمد
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون پژوهش، فناوري و بين الملل دانشکده مهندسي سيستم هاي هوشمند و علوم داده
کشاورز حیدر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی برق
کشاورز هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه اقتصاد
کشاورز احمد معاونت پژوهش و فناوری
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
کهنسال احمدرضا
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی دریا 31222181
کوکبی زاده وحیده معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي 31222063
گرگین پور حامد مرکز کارآفرینی و نوآوری
مرکز نوآوری تخصصی محرکه های الکتریکی
مدیر مرکز نوآوری تخصصی محرکه‌های الکتریکی
گشمردی مهدی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222746
گلبهار حقیقی محمدرضا
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری 31222078
گنجی محمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
گورکانی مهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222065
لشکری شاپور
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221337
لک محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222045
لک عبدالحمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222282
لک نعمت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس دبيرخانه مرکزي 31222044
لهسایی حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره رفاه و تغذيه دانشجويي
متصدی نقلیه امور دانشجویی 31222253
محبی زهرا
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
محرابی محسن
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه فیزیک 31223389
محمدي عبدالرحيم
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کارشناس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه خليج فارس
محمدی علی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس اداره تغذیه
محمدی روح اله
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي 31222024
محمدی گل افروز معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس اداره تغذیه
محمدی نژاد حسین
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222609
محمدیان نصراله
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221337
محمودی امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مدير طرح هاي عمراني 31222049
محمودی طیبه
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول دبیرخانه 31221333
محمودی نیا افسانه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223386
مدرسی محمد
رياست دانشگاه
رئیس دانشگاه
مرادبیگی فاطمه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس کارگزینی 31222037
مرمضی سالم
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
معاونت علمی و آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221303
مرهونی لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات (فهرست نویسی) 31222705
مشتاق سعید
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده 31222842
مشتاق زاده معصومه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس گروه خدمات روانشناختي و سلامت 31222339
مظفری میثم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
کارپرداز اداره تدارکات
مظفری فرخنده دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
گروه شیمی
مدیر گروه شیمی
مظفری غلامرضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
مدير برنامه ريزي و بودجه 31222775
مظفری فرشته
دانشکده مهندسی
کارشناس گروههای مهندسی دریا و مهندسی مکانیک 31222155
مظلومی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، معارف 31222426
معراجی سید حامد
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی عمران 31222174
معرفیان عبدالرحیم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
رئیس اداره سراهای دانشجویی 31222573
معصومی عباس معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
سرپرست اداره رفاه و تغذیه
مفتون آزاد لیلا
رياست دانشگاه
مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان و خانواده 31222367
مقدس میلاد
معاونت آموزشی
مسئول دفتر معاونت آموزشی 31222710
ملایی امیر حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
مدير اداره تامين کالا 31222706
ملایی راضیه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه حرارات و کنترل فرایند 31222608
ملک زاده پرویز
دانشکده مهندسی
رئیس دانشکده مهندسی 31222717
ملکوتی علون آبادی محمود
دانشکده مهندسی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی 31222301
منصوری اسمعیل معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي خدمات نقيله
منصوری لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات (مرجع) 31222703
منصوری فرد الهه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه مرکزي و انتشارات (دیجیتال) 3122702
منصوری مقدم محمد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31222102
مهاجری حمید رضا
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده نفت ،گاز و پتروشیمی 31222626
موجی محمدرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
کارپرداز 31222248
موسوی سید محمد دانشکده هنر و معماری
گروه مهندسی معماری
مدیر گروه معماری و شهرسازی
موسوی سید اسماعیل
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
معاون منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 31222742
موسوی خیر النساء
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک
موسوی سید محمد
دانشکده هنر و معماری
معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده هنر و معماری
موسوی سیدمحسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها 31222570
موسوی سید علی رياست دانشگاه
دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان
کارشناس دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان 2776
موسوی ریگی سیده مرضیه
هسته گزینش
کارشناس گزينش 31222041
مومن خواه صادق
معاونت پژوهش و فناوری
مسئول دفتر معاونت پژوهشي 31222078
میرحسینی محمد علی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه گیاه پزشکی 31221315
نجفی هدایت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مدير امور مالي 31222744
نجفی رضا رياست دانشگاه
دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان
سرپرست دفتر تحقیق دانشگاه‌های استان
نجفی هادی
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
انباردار 31221336
نریمانی داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تامين کالا
متصدي انبار 31222770
نریمانی سام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده
نریمانی عبدالحسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
امين اموال 31222046
نعمتی فاطمه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 312100
نکیسا رضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي 31222014
نوروزی حسین
دانشکده مهندسی جم
کارپرداز دانشکده 31222841
نوریزدان حمیدرضا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی 31221233
نوشادی راشد
دانشکده مهندسی جم
متصدی تاسیسات دانشکده مهندسی جم
نیکنام بنت الهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول خدمات آموزشی 31222063
هاشمی مهسا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی
هاشمی سید احمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 31223304
هاشمی سیده فاطمه
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور کنسولی 31222580
هاشمی پور خاتون معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس خدمات آموزش
هاشمی فرد سیده سمیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر 31222753
هدایت محمد
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی 31221380
هدایت علی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222330
همت نیا صادق معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری 31222748
وحدتیان عبدالرحیم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس دفتر فني
یادگاری علی
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی شیمی 31222604
یزدان پرست امیدرضا
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
کارشناس امور رفاهي 31222040
یزدان پرست طلا
دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221130
یزدان پرست احمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222047
یزدان پناه معصومه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی
یوسفی زهرا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 31222106