تماس با ما

 

سوالی دارید؟ مطمئن نیستید با چه کسی و از کجا شروع کنید؟ در اینجا ما لیستی از تلفنهای بخشهای مهم دانشگاه را برای شروع آورده ایم. در جدول پایین صفحه هم می‌توانید فرد مورد نظر را جستجو کنید.

کد شهر بوشهر ۰۷۷ می باشد. اگر از بیرون دانشگاه تماس می‌گیرید پیش شماره ۳۱۲۲ را به اول شماره‌های چهار رقمی اضافه کنید
تلفنهای پرکاربرد

دفتر مدیریت آموزش دانشگاه ۳۱۲۲۲۷۱۰

دبیرخانه آموزشی دانشگاه ۳۱۲۲۲۲۷۱

دفتر معاونت دانشجویی ۳۱۲۲۲۵۱۱

دفتر معاونت پژوهشی ۳۱۲۲۲۰۷۸

دفتر رئیس دانشگاه ۳۱۲۲۲۰۱۰

دبیرخانه مرکزی دانشگاه ۳۱۲۲۲۰۴۴

آدرس دانشگاه

بوشهر، خیابان خلیج فارس، دانشگاه خلیج فارس

کد پستی: ۷۵۱۶۹۱۳۸۱۷

Telegram

Instagram

ارتباط با مسئولین

 

Name family phone jobtitle Department
عرفان تابش 31222103 کارشناس گروههای روانشناسی، دروس عمومی، تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی
محمد رضا آب شیرینی کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
عبدالرسول آبشیرینی 31222015 مدير برنامه، بودجه و تحول اداري مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
سکینه آدین 31223356 کارشناس آزمایشگاه شیمی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
آزیتا آدینی 31222090 کارشناس امور فرهنگي مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه

جستجوی کارمندان


برای پیدا کردن کارمند مورد نظر می‌توانید نام، نام خانوادگی، محل کار یا عنوان شغل فرد را در جعبه زیر بنویسید. حداقل بایستی سه کاراکتر بنویسید تا جستجو انجام شود.

جستجو:
نام خانوادگی نام محل کار عنوان شغلی تلفن
تابش عرفان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای روانشناسی، دروس عمومی، تاریخ 31222103
آب شیرینی محمد رضا
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني
آبشیرینی عبدالرسول معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
مدير برنامه، بودجه و تحول اداري 31222015
آدین سکینه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
آدینی آزیتا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222090
آذرپرا خسرو
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس امور مالی و امین اموال 31221310
آذرپرا اصغر
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي
آرامون حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
آرامون احمد معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222271
آزادنیا سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار 31222329
احشمه علیرضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
متصدي نقليه حوزه رياست
احمدزاده عباس معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
سرپرست خوابگاه
احمدی حیدر
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت بازرگانی 31222110
احمدی غلامرضا
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
احمدی گلنار معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس کارگزيني 31222039
احمدی ایران معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس ثبت نام پذيرش 31222064
احمدی خداکرم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222030
احمدی برازجانی علی
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس امور دانشجویی و مسئول حراست 31221330
احمدی نسب غلامرضا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس مسئول، کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده، کارشناس گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی 31222111
ازدست خدیجه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222080
استادی محمدرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
اسماعیلی یدالله
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221336
اسمعیل پور حسین
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
اشکپورمطلق مریم
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مسئول دفتر دانشکده 31222600
اصبعی عبدالکریم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول امور نقليه 31222253
اصبعی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس تحصيلات تکميلي 31222068
افشار عبدالصمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارشناس مسئول اداره تدارکات 31222248
افشاری محمود
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه آمار 31223328
اکبرزاده شهرام معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
مدير تربيت بدني
اکمیول حیدر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول امور مالي معاونت دانشجويي
اکمیول صفدر معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222080
اله یاری اصغر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
امیربندی رضا
دانشکده هنر و معماری
کارپرداز دانشکده 31221502
امیری داریوش معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222370
امیری روح الله
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه برق 31222199
امیری محمدعلی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس تاسيسات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222334
امیری شهین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 3122203
امینی یاسر
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی مکانیک 31222171
انجمن بیژن
مدیریت امور حقوقی
کارشناس امور حقوقي
انصاری عبدالحسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره اعتبارات و تنظيم حساب ها 31222422
انصاری مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس عمراني دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222054
اوجی ابوذر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
ایراندوست قاسم
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
ایزدپناه امیر عباس
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
معاون دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222602
ایزدی حقیقی عباس
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی 31221192
ایمانی مرجان معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222038
باغویی صاحبجان
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروههای ریاضی و آمار 31223333
باقرزاده حسین
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
کارشناس امور رفاهي
باقری بردی علی معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
رئیس کتابخانه مرکزي 31222701
باقری قلعه نوئی مهدی
دانشکده مهندسی جم
مدیر گروه مهندسی صنایع
باقری قلعه نوعی مهدی
دانشکده مهندسی جم
رئیس دانشکده مهندسی جم
بحرانی سیده سمیه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222036
بحرانی حمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
بحرانی سید حسین معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول دفتر اداره نقليه
بحرانی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارپرداز معاونت دانشجويي
بحرانی زاده عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي امور انبار
بحرینی زاد مریم
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
کارشناس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
بختیاری فرد عبدالکریم
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
بردبار علی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
بردستانی آمنه
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول خوابگاه 31221150
بردیده هادی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بردیده حمید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني 31222515
برزویی امید معاونت فرهنگي و دانشجويي
اداره تربیت بدنی
کارشناس تربيت بدني
برومندزاده عبدالمهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
بلاوی رسول
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات عربی 31222112
بنلاد عباس
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
بهرامی مرجان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس تشکيلات و تحول اداري 3122242
بهی محمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس اجرایی و مسئول دفتر 31222100
بی باک حسن
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
بیات فرشته معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
مدير توسعه و تجاري سازي فناوري و ارتباط با جامعه
پاپری مقدم محمدجواد
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس امور مالی دانشکده کشاورزی 31221306
پارسا حجت
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
رئیس دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222100
پاکار معصومه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
پاکیزه علی
معاونت آموزشی
معاون آموزشي و تحصيلات تکميلي
پاکیزه روح اله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
رئيس گروه برنامه و بودجه 31222707
پورعابد محمد جواد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31222102
پورمحمد مینا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222077
پولادی ظهراب
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
پیردادیان معصومه
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
سرپرست دبيرخانه هيات اجرايي جذب 31222013
ترابی جهرمی امین
مرکز کارآفرینی و نوآوری
رئيس مرکز کارآفريني و نوآوري
تشانی عقیل
دانشکده مهندسی جم
مسئول دفتر دانشکده مهندسی جم
تکین حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
رئيس اداره سراهاي دانشجويي
تماری اسماعیل
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
رئیس دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223300
تنگکی آزاد عبدالرشید معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني
توکلی علیرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس فني مکانيک
توکلی مهدی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مدير امور دانشجويي
جابری اردکانی ناصر
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
رئیس دانشکده ادبیات و علوم انسانی 31222418
جامعی سعید
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی دریا 31222301
جامه خورشید احمد
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی شیمی 31222603
جاویدی حمید
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
کارشناس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري دانشگاه خليج فارس 31222145
جعفری شمس الله معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222081
جعفری سید علی
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
جعفری مصطفی
مدیریت امور حقوقی
مدير امور حقوقي، قراردادها و رسيدگي به شکايات 31222023
جمادی محمدرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش
جمالی رضا
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
جمالی فاطمه
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر گروه گیاه پزشکی
جمالی حکمت اله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها
جمالی عاطفه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مشاوره 31222339
جمالی علی
اداره حراست
مسئول سامانه حراست
جمهیری حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارپرداز دانشکده
جهرمی زاده محسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي 31222001
جوکار مهناز معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
معاون مديريت امور آموزشي دانشگاه
جوکار عادل معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
متصدي امور مالي پژوهشي 31222074
جوکار بهرام
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222626
چمن لیلا
دانشکده هنر و معماری
کارشناس آموزش دانشکده 31221503
حاجبی سعیده معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري 31222037
حاجتی مهشید
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مسئول آموزش دانشکده کسب و کار و کارشناس پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
حاجی پور مسعود
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222606
حاجی زاده سجاد
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
دبير ستاد رفاهي دانشگاه
حاجیانی حسین
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حاجیانی پرویز
معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
معاون برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
حاجیانی عباس معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز 31222000
حاجیانی سعید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي امور مخابرات
حسن نیازی فریبا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس مسئول امور اداري 31222037
حسین پور عبدالخالق معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات
حسینی سید محمدرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حسینی سید جواد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه علوم و فناوری زیستی
حسینی فریده سادات معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
رئيس مرکز مشاوره
حسینی سمانه معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222016
حسینی سید عبدالمجید معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهشي 31222076
حسینی علیرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حسینی مقدم سید مهدی
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221335
حق بین حسین
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
معاون دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
حمیدی سید ضیاء
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک 31222622
حیدری مسعود
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حیدری اصغر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حیدری محمد
دانشکده مهندسی جم
کارشناس فناوری دانشکده
حیدری مسلم
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
حیدری حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری و قیر و آسفالت 31222186
حیدری جهانگیر
دانشکده هنر و معماری
رئیس دانشکده هنر و معماری 31221500
حیدری اکبر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
خاجوی احمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222093
خادمی سجاد
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
خاکیان سیما
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
مسئول دفتر دبيرخانه هيات اجرائي جذب
خالق پناه محمد
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
خدایار ناهید
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول خوابگاه 31221150
خدایار حمیده
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221374
خرم آبادی راضیه معاونت آموزشی
گروه آموزش‌های مجازی و تخصصی
رئيس مرکز آموزش‌هاي پيشرفته
خسروی آرش
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
مدير امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني
خلفی مریم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 31222096
خلیفه زهره
دانشکده مهندسی
مسئول دفتر دانشکده مهندسی 31222192
خلیفه عبدالرضا
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک 31222174
خمیس مجید
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
خمیس مهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول اتاق تکثير 31222079
خواجه عبدالناصر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
خواجه محمد
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
خواجه صدیقه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
خواجه ای ابراهیم
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه و مدیر مزرعه 31221154
خورشیدیان داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس اداره خدمات عمومي و پشتيباني
خورشیدیان کیامهر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس فناوری دانشکده 31223308
درسنگ مصطفی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
دشتدار حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور دانشجويي
دلپناه حسن
دانشکده مهندسی جم
کارشناس تاسیسات دانشکده
دهقان حسین
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه ریخته‌گری
دهقان منفرد ابوالفضل
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
مدیر گروه مهندسی نفت 31222604
دهقانی نرگس
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس گروه مدیریت صنعتی، و اقتصاد
دهقانی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222098
دهقانی زهره معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222074
دهقانی یوسف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه روان شناسی
دولابی پویا
دانشکده هنر و معماری
مدیر گروه مهندسی معماری و شهرسازی
دیانت محمدجواد
آزمایشگاه مرکزی
کارشناس آزمايشگاه مرکزي 31222629
دیندارلو علی
دانشکده مهندسی کشاورزی
معاون پشتیبانی و عامل مالی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
رئیسی اصغر
دانشکده مهندسی کشاورزی
متصدی خدمات دانشکده کشاورزی 31221374
رادمنش علیرضا
دانشکده مهندسی کشاورزی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی
راستگو علی
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
راشدی هادی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
رحمانی محمد امین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222203
رحمانی فرد مرتضی
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مسئول دفتر معاونت اداري و مالي 31222030
رحیمی علی اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه ریخته‌گری 31222188
رخدادی احمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات
رزمی نیا ابوالحسن
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
رئیس دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده 31223350
رستمی علی حسین معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222198
رستمی مرادعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
متصدي نقليه امور دانشجويي
رستمی ابراهیم
دانشکده مهندسی کشاورزی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی
رسولی سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه ریاضی
رسولی افشین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس امور قراردادهاي پژوهش و فناوري 31222280
رسولی احسان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222065
رضازاده کریم
دانشکده مهندسی
کارشناس کارگاه اتومکانیک و ترمودینامیک 31222180
رضایی محسن
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه عملیات واحد 31222618
رضایی لیلا
دفتر ریاست و روابط عمومی
مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي
رضایی هادی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
رضایی محمد علی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
رئيس اداره دانش آموختگان و صدور تاييديه تحصيلي 31222066
رضایی شهرام
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر امور دانشجویی دانشکده کشاورزی 31221330
رضایی خداداد معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي
رضایی مطلق فریبا
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر کتابخانه 31221190
رضویان مهدی
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه شیمی 31223356
رعنایی حسین
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه فیزیک 31223310
رفیعی امیر
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مسئول دفتر دانشکده 31223300
رمضان پور مصطفی
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس گروه شیلات 31221304
رهنما حسین
اداره حراست
کارشناس فناوري اطلاعات حراست
رهنما حمیدرضا
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس امور زراعی دانشکده کشاورزی
روائی معصومه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه
روان بد نازنین
مدیریت امور بین الملل و دانشجویان غیرایرانی
کارشناس امور بين الملل و دانشجويان غير ايراني 31222019
روشن مریم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
روشن علی
دانشکده مهندسی جم
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
ریشهری عباس
دانشکده هنر و معماری
مسئول دفتر دانشکده 31221500
زارع محمد
بسيج کارکنان
فرمانده بسيج کارکنان
زارع محمد قاسم
معاونت آموزشی
کارشناس هیأت ممیزه 31222370
زارعی محمد حسن
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
زمانی امین
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
زمزم فاطمه معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهشي 31222280
زنده بودی ماشاءاله معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده بودی رسول معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
زنده دل اصغر
دانشکده مهندسی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده 31222150
سالاری سامان معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس طرح هاي عمراني 31222081
سالمی نژاد جمشید
دانشکده مهندسی جم
متصدی نقلیه دانشکده
سامی وند لیدا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مسئول دانش آموختگي 31222061
ستوده ابراهیم
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر گروه شیلات
ستوده بیژن
دانشکده مهندسی کشاورزی
رئیس اداره آموزش 31221337
سجادی اسلامی سید اسماعیل
دفتر ریاست و روابط عمومی
رئیس گروه شاهد و ایثارگر 31222010
سجادی زاده سید عبدالمناف
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
سراج زاده مهدی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
سرمکی محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول ثبت دبيرخانه مرکزي 31222044
سعدآبادی طاهره
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه شیمی 31223356
سلمانی علی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات
سلیمانی اکبر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
سلیمی افسانه
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
کارشناس گروه مدیریت بازرگانی، و حسابداری 31222109
سلیمی فرد خداکرم معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
سلیمی فرد ریحانه
اداره حراست
کارشناس بايگاني و صدور کارت
شادنیا ام البنین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت برنامه‌ریزی و بودجه
کارشناس برنامه و بودجه 31222013
شاکر محمد
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
شاهینی مهدی معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
کارشناس پژوهشي 31222074
شباناره مهرانگیز معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222074
شجاعی عبدالمحمد
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
شریفی یداله
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
شریفی پور یداله
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
شغابی رضا معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مسئول دفتر دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222049
شهسوار محمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آموزش گروههای فیزیک، ژئوفیزیک و شیلات 31222293
شهیدان کاظم معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
کارشناس مسئول دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222085
شیخ ذاکر زهرا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس گروه شیمی و زیست 31223344
شیخی عسکر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
شیرکانی مرضیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مسئول دفتر دانشکده 31223333
شیرکانی حسین معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری
مدير امور پژوهش و فناوري 31222075
شیروانی الهام
دانشکده مهندسی
کارشناس گروه مهندسی عمران 31222052
شیروانی برازجانی غلامرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
صابر محمدجواد
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی برق
صابرفرد مصطفی
دانشکده مهندسی کشاورزی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی
صابری داریوش
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
معاون آموزشی دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی 31223301
صافی نیا طالب
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
صالحی اعظم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارشناس امور اداري
صالحی محمود معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مدير امور اداري و پشتيباني 31222032
صبحانی خواه فاطمه معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس حوزه دانشجويي
صبحانی نسب محمدعلی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
اپراتور امور تغذيه 33222369
صداقت رسول
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
صداقت شکرالله معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس کنترل پروژه و تجاري سازي فناوري 31222280
صفائی زهراء معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
صفایی محمدرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
صفدریان احمد
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
صفرپور علی
اداره حراست
کارشناس مسئول حفاظت فيزيکي 31222086
صلحی فرد حمزه
دفتر ریاست و روابط عمومی
مسئول دفتر مرکزي تهران
طاهریان حسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
طلعتیان سعید
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر 31222176
عالی لقب اصغر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
مدير امور فرهنگي 31222091
عباس زاده احمد
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول خوابگاه دانشکده کشاورزی 31221192
عباس زاده اکبر
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس گروه شیلات 31221343
عباسی هاجر
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عباسی حسین
اداره حراست
کارشناس حراست 31222042
عباسی احسان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس فناوری دانشکده 31222116
عباسی حمید
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
عبداله نژاد مهدی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات
عبدالهی برازجانی مسعود
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221310
علوی سهیلا
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی 31222106
علوی محمود معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مسئول دبيرخانه آموزش 31222064
علی اکبری حسین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات انگلیسی 31222108
علیزاده روح الله
دانشکده مهندسی
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه جوشکاری 31222180
غریبی بری معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
غزنوی مرضیه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس مسئول کتابخانه 31222071
غلامی ناصر
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت 31222415
غلامی مجاهد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی
غیوری مقدم علی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه حسابداری
فاتحی روح الله
معاونت پژوهش و فناوری
معاون پژوهش و فناوری 31222026
فاریابی سیف اله
اداره حراست
رئيس حراست
فخرزاد فاطمه معاونت آموزشی
مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
کارشناس استعدادهای درخشان
فرامرزی مسعود
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس گروه باغبانی 31221347
فربود اصغر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
فربود علی معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
فرساد نازنین
معاونت پژوهش و فناوری
مسئول دفتر معاونت پژوهشي 31222078
فرشچی فرزاد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222034
فرنیا حسین
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
فقیه حسین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
مدیر گروه معارف اسلامی 31222115
فقیه احمدانی احمد معاونت پژوهش و فناوری
مدیریت توسعه و تجاری‌سازی فناوری و ارتباط با جامعه
کارشناس ارتباط با جامعه 31222080
فیلسوف امیر
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
فیوض هما معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222362
قائدی محمد رضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222371
قادری کوروش
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر امور عمومی 31221308
قادری عبدالحمید
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221330
قادری اطهره
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس آزمایشگاه 31221345
قاسمی ناصر معاونت فرهنگي و دانشجويي
مدیریت فرهنگی، اجتماعی و امور داوطلبانه
کارشناس امور فرهنگي 31222092
قاسمی آزیتا
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس گیاه پزشکی 31221339
قاسمی محبوب آمنه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک 31223286
قانعیان سیده زحل معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس مشاوره 31222241
قربان پور احمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه مدیریت صنعتی 31222375
قربان پور احمد
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
معاون دانشکده کسب و کار و اقتصاد 31222375
قره باغی کوروش معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
متصدي تدارکات دفتر فني و نظارت بر طرح‌هاي عمراني 31222318
کالی رسول معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
حسابدار بخش تدارکات 31222380
کردوانی مهران
مرکز کارآفرینی و نوآوری
کارشناس مرکز کارآفريني و نوآوري
کرمی نادر
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس آزمایشگاه الکترونیک 31222308
کریمی ام البنین معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس دانش آموختگي 31222371
کریمی سعید
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه
کریمی صادق
آزمایشگاه مرکزی
رئيس آزمايشگاه مرکزي
کشاورز امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
رئيس گروه فناوري اطلاعات 3122022
کشاورز هادی
دانشکده کسب و کار و اقتصاد
مدیر گروه اقتصاد
کشاورز احمد
پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات
رئيس پژوهشکده فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
کشاورزی مصطفی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
کهن مو محمد امین
دانشکده مهندسی کشاورزی
رئیس دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
کوکبی زاده وحیده معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
گشمردی مهدی معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222097
گل بهار حقیقی محمد رضا
دانشکده مهندسی
رئیس دانشکده مهندسی 31222168
گلستانه سید موسی
معاونت فرهنگي و دانشجويي
معاون فرهنگي و دانشجويي
گنجی محمدرضا معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
مسئول خوابگاه دانشجويي
لشکری شاپور
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221341
لک نعمت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
رئيس دبيرخانه مرکزي
لک محمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي 31222045
لک عبدالحمید معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مسئول دبيرخانه امور مالي 31222282
لهسایی حسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
ماهینی علیرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
مجتبایی سهیلا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس مديريت امور آموزشي 31222067
محبی زهرا
دانشکده مهندسی جم
مسئول خوابگاه دانشکده
محمدپور رضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
محمدنیا محمدرضا
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
محمدی امین
دانشکده هنر و معماری
معاون آموزشی و کارآفرینی دانشکده هنر و معماری 31221500
محمدی خسرو معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
مدير امور آموزشي
محمدی روح اله
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس روابط عمومي
محمدی گل افروز معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس پذیرش و دانش آموختگی
محمدی اسماعیل
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
محمدی ابراهیم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
مسئول تاسيسات
محمدی زاده محمد رضا
دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی
دبير هيات اجرايي جذب
محمدی نژاد حسین
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آموزش دانشکده 31222605
محمدیان نصراله
دانشکده مهندسی کشاورزی
کارشناس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221147
محمودی امین معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مدیریت طرح‌های عمرانی
مدير دفتر فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
محمودی طیبه
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول دبیرخانه 31221333
محمودی نیا افسانه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223286
مختاری حیدر معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222080
مرادبیگی فاطمه
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه
مسئول واحد خواهران نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
مرهونی لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222075
مشتاق سعید
دانشکده مهندسی جم
کارشناس آموزش دانشکده
مصلح عبدالمجید
رياست دانشگاه
رئیس دانشگاه
مظفری غلامرضا معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس تحصيلات تکميلي 31222068
مظفری فرشته
دانشکده مهندسی
کارشناس گروههای مهندسی دریا و مهندسی مکانیک 31222155
مظلومی افسانه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس گروههای زبان و ادبیات انگلیسی، زبان و ادبیات عرب، معارف 31222446
معراجی سید حامد
دانشکده مهندسی
مدیر گروه مهندسی عمران 31222174
معرفیان عبدالرحیم معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس مسئول امور دانشجويي 31222517
معصومی عباس
دفتر ریاست و روابط عمومی
کارشناس حوزه رياست
مقتدر پور مرضیه معاونت فرهنگي و دانشجويي
گروه خدمات روانشناختی و سلامت
کارشناس بهداشت
ملایی امیر حمزه معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
رئيس اداره تدارکات دانشگاه 31222191
ملایی راضیه
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
کارشناس آزمایشگاه حرارات و کنترل فرایند 31222608
ملک زاده نعمت اله
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
ملکوتی علون آبادی محمود
دانشکده مهندسی
معاون آموزشی دانشکده مهندسی 31222425
منصوری اسمعیل معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
متصدي خدمات نقيله
منصوری لیلا معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222073
منصوری رضا
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه ژئوفیزیک
منصوری فرد الهه معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس کتابخانه 31222074
مهرآرا محمد
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
مهیمنی فاطمه سادات معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه
مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری
کارشناس فناوري اطلاعات 31222226
موجی محمدرضا معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
کارپرداز
موسوی سیدمحسن معاونت فرهنگي و دانشجويي
مرکز خدمات دانشجویی
کارشناس امور خوابگاه ها
موسوی خیر النساء
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس آزمایشگاه فیزیک 31223286
موسوی سید عبدالمجید
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
موسوی سیده مرضیه
هسته گزینش
کارشناس گزينش
نجفی هدایت اله
هسته گزینش
مدير هسته گزينش
نجفی هدایت اله معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
مدير امور مالي
نجفی هادی
دانشکده مهندسی کشاورزی
انباردار 31221336
نریمانی عبدالحسن معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
امين اموال 31222046
نریمانی داریوش معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
اداره تدارکات و پشتیبانی
متصدي انبار 31222051
نریمانی سام
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده
نکیسا رضا
دفتر ریاست و روابط عمومی
رئيس روابط عمومي 31222014
نکیسا علی معاونت پژوهش و فناوری
کتابخانه مرکزی و انتشارات
کارشناس نشر 31222077
نوبخت علی
اداره حراست
مسئول ورود و خروج درب ورودي
نوروزی حسین
دانشکده مهندسی جم
کارپرداز دانشکده
نوروزی نجمه
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
مدیر گروه شیمی
نوریزدان حمیدرضا
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
نیکنام بنت الهدی معاونت آموزشی
مدیریت خدمات آموزشی
کارشناس آموزش 31222063
هاشمی علی
دانشکده مهندسی کشاورزی
معاونت علمی و آموزشی دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
هاشمی سید احمد
دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده 31223304
هاشمی سید محمد
دانشکده مهندسی کشاورزی
متصدی امور نقلیه دانشکده کشاورزی
هاشمی پور خاتون
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروه مهندسی کامپیوتر 31222311
هاشمی فرد سید عبداللطیف
دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی 31222601
هاشمی فرد سیده سمیه
دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
کارشناس گروه مهندسی برق 31222344
هدایت محمد
دانشکده مهندسی کشاورزی
مدیر گروه علوم و مهندسی باغبانی
هدایت علی معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
وحدتیان عبدالرحیم معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت منابع انسانی و امور عمومی
کارپرداز دفتر فنی دانشگاه خليج فارس
یزدان پرست امیدرضا
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
کارشناس امور رفاهي
یزدان پرست احمد معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
مدیریت امور مالی
کارشناس امور مالي
یزدان پرست طلا
دانشکده مهندسی کشاورزی
مسئول دفتر دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 31221150
یزدان پناه طاهر
معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی
معاون اداري و مالي 31222030
یزدان پناه معصومه
گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
کارشناس دفتر نظارت