ابراهیم خواجه ای

ابراهیم خواجه ای

کارشناس آزمایشگاه و مدیر مزرعه

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

077-31221154

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 10 بهمن 1400

Subscribe to