دانشگاه خلیج فارس

الهام‌بخش، کارآفرین، نوآور

جامعه دانشگاه خلیج فارس (سال ۱۳۹۸)

تعداد کلی اعضای هیئت علمی228
تعداد اعضای هیئت علمی بین المللی1
تعداد اعضای هیئت علمی زن60
تعداد کل دانشجویان6689
تعداد دانشجویان بین المللی 77
تعداد دانشجویان زن3537
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی5134
تعداد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد1378
تعداد دانشجویان مقطع دکتری175

ریاست

دکتر عبدالمجید مصلح

دکتر عبدالمجید مصلح، ششمین رئیس دانشگاه، از ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ تاکنون

لینک‌های مفید:

سندها