اطلاعاتی برای دانش‌آموختگان

دانشگاه خلیج فارس سعی می‌کند ارتباط خود را با دانش‌آموختگان خود همواره حفظ کند. برای این منظور به کمک و همکاری دانش‌آموختگان خود احتیاج دارد

ایمیل دانشجویی
ایمیل دانشجویی
ایمیل استادان
Email
سامانه پاسخگویی
Help Desk
سامانه تغذیه
سامانه تغذیه
سامانه جامع امور فرهنگی
فرهنگی
سامانه سادا ERP
ERP
سامانه مدیریت حساب کاربری اینترنت
ای بی اس
سامانه مدیریت یادگیری
LMS
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
مدیریت اطلاعات پژوهشی
Research