بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

دانشگاه خلیج فارس
"ششمین همایش ملی علوم و فناوری نانو" با مجوز موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) در تاریخ‌های 2 و 3 اسفند 1402 در دانشگاه خلیج فارس برگزار می‌شود.
پژوهشکده خليج فارس
کارگاه آموزشي طيف سنجي جذب اتمي شعله
پژوهشکده خليج فارس
کارگاه پروپوزال و مقاله نويسي
پژوهشکده خليج فارس
کارگاه تکثير و پرورش ميکروجلبک
پژوهشکده خليج فارس
کارگاه تکثير ميگوي وانامي
پژوهشکده خليج فارس
پژوهشکده خليج فارس
پژوهشکده خليج فارس
فلسفه علم و آينده پژوهش هاي اجتماعي
پژوهشکده خليج فارس
کارگاه تشريح آبزيان دريايي
پژوهشکده خليج فارس
دوره آموزش آزاد غواصي