بایگانی نشست‌ها

دوره آنلاین کاربرد اکسل در حسابداری با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس با تدریس آقای مسعود بحرینی برگزار می گردد.

دوره آنلاین نرم افزار حسابداری راهکاران شرکت همکاران سیستم (ماژول دفتر) با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس و با تدریس دکتر حمید رضا حاجب (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و دکتر علی غیوری مقدم (عضو هیات علمی گروه حسابداری) و طی 12 جلسه برگزار می گردد.