بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

نشست تنبيهات علی تحقيق عبدالسلام هارون لرسالة (مناقب الترک) للجاحظ

نشست کمپوست ضایعات نخل خرما

نشست چالش ها و نیازهای فناورانه صنایع دریایی استان بوشهر

نشست ترندهای اينترنت اشيا در پنج سال آینده

نشست ابرچالش های جهانی و راهکارهای فناوری نانو جهت رویارویی با آنها

نشست تحلیل رفتار مصرف کنندگان در چارچوب اقتصاد رفتاری

نشست نشریات جعلی و نمایه سازی

نشست نیم نگاهی به صنعت دریایی ایران

نشست The Classical Reception as a Field of Research at the University of Cordoba

نشست تولید هسته های اولیه عاری از ویروس درختان میوه در شرایط درون شیشه ای