بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

ثبت نام، تحصیل در خارج چرا و چگونه

تولید کرم ترمیم زخم با استفاده ازعصاره جلبک

تکالیف مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و جرایم مرتبط

مدرس:
علی غیوری مقدم

همایش بین المللی ملی تاریخ، فرهنگ و تمدن خلیج فارس؛ بسترهای تاریخی مناسبات فرهنگی، اجتماعی واقتصادی خلیج فارس

نشست تخصصی

بازگشایی دانشگاه: مشکلات آموزشی و امتحانات حضوری

ویژه اساتید

لایو انتقال دانش و تجربه فانوس

مرتضی زندیه

مهرداد کردوانی

وبینار «مقدمه ای بر بازاریابی و فروش»

ارائه‌دهنده:
سمانه رئیسی نافچی