توسعه فناروی ساخت نانوالياف برپايه آلژينات و اتصال دهنده هاي طبيعي براي کنرل رهش دارو

برگزار شده
توسعه  فناروی ساخت نانوالياف برپايه آلژينات و اتصال دهنده هاي طبيعي براي کنرل رهش دارو

دوشنبه 16 خرداد 1401 --- 11:30

محل: https://meet.pgu.ac.ir/b/app-tw-4vr
اشتراک در:

توسعه فناروی ساخت نانوالياف برپايه آلژينات و اتصال دهنده هاي طبيعي براي کنرل رهش دارو

دکتر مریم نجفی اصل


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 12 خرداد 1401