آیین نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها

روی عنوان هر ستون که کلیک کنید، جدول بر اساس همان ستون مرتب خواهد شد. همچنین می‌توانید از جستجو نیز برای یافتن سند مورد نظر خود استفاده کنید.

عنوان نوع تاریخ آخرین تغییر دانلود
آیین‌نامه استعدادهای درخشان دانشگاه خلیج فارس آموزشی 1399-12-08 دانلود
تقاضانامه تسهیلات به برگزیدگان علمی آموزشی 1399-12-08 دانلود
آیین نامه ارزشیابی عملکرد پژوهشی و فناوری اعضای هیأت علمی دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه پژوهانه دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه مالکیت فکری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
شیوه نامه اعزام و پذیرش درخواست فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه فرصت مطالعاتی پژوهشی 1399-12-09 دانلود
شیوه نامه استقرار و اجاره بها پژوهشی 1399-12-09 دانلود
قرارداد استقرار واحدهای فناوری پژوهشی 1399-12-09 دانلود
دستور العمل استفاده از ماموریت پژوهشی پژوهشی 1399-12-09 دانلود
آیین نامه دوره پسا دکترا پژوهشی 1399-12-09 دانلود
شیوه نامه نشر کتب علمی دانشگاه خلیج فارس پژوهشی 1399-12-11 دانلود
استقرار هسته نوآور پژوهشی 1399-12-11 دانلود
تقویم آموزشی آموزشی 1400-01-05 دانلود
جداول تبدیل وضعیت ۹۹ جذب 1400-01-10 دانلود
جداول تمدید دوره پیمانی و رسمی آزمایشی جذب 1400-01-10 دانلود
آئین نامه حداقل امتیازات لازم برای تبدیل وضعیت جذب 1400-01-10 دانلود
آئین نامه رسیدگی به شکایات متقاضیان جذب 1400-01-10 دانلود
آيين نامه استخدامي اصلاح شده 12-8-95 جذب 1400-01-10 دانلود
ابلاغ تصحیحات آئین نامه استخدامی جذب 1400-01-10 دانلود
اصلاح موادی از آئین نامه استخدامی و امتيازات_تمديد_دوره جذب 1400-01-10 دانلود
تبدیل سربازی به پیمانی جذب 1400-01-10 دانلود
تفویض اختیارات هیات امنا به هیات رئیسه جذب 1400-01-10 دانلود
VPN داخلی سایر 1400-01-13 دانلود
VPN بیرونی سایر 1400-01-13 دانلود
شیوه‌نامه اجرایی نحوه تخصیص امتیازات ماده ۴ اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
راهنمای تکمیل فرم ارتقای مرتبه اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود
آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی منابع انسانی، مالی و پشتیبانی 1400-01-31 دانلود