اطلاعاتی برای دانشجویان فعلی

در حال حاضر حدود ۸۰۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه خلیج فارس مشغول به تحصیل هستند. اداره‌های مختلفی در دانشگاه خدمات مختلف آموزشی، پژوهشی، رفاهی و فرهنگی را ارائه می‌دهند.

ایمیل دانشجویی
ایمیل دانشجویی
ایمیل استادان
Email
سامانه پاسخگویی
Help Desk
سامانه تغذیه
سامانه تغذیه
سامانه جامع امور فرهنگی
فرهنگی
سامانه سادا ERP
ERP
سامانه مدیریت حساب کاربری اینترنت
ای بی اس
سامانه مدیریت یادگیری
LMS
کتابخانه مرکزی
کتابخانه مرکزی
مدیریت اطلاعات پژوهشی
Research