مدیریت برند شرکت‌های جهانی

برگزار شده
مدیریت برند شرکت‌های جهانی

یکشنبه 15 خرداد 1401 --- 20:00

محل: http://b2n.ir/BIOWEBINAR
اشتراک در:

مدیریت برند شرکت‌های جهانی

مهندس آیدین اسدی
مدیر بازاریابی خاورمیانه و خاورمیانه و شمال آفریقا آئودی فولکس واگن


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 14 خرداد 1401