چگونه صادرات را شروع کنم؟

برگزار شده
چگونه صادرات را شروع کنم؟

پنجشنبه 12 خرداد 1401 --- 18:00

محل: http://b2n.ir/HTSE
اشتراک در:

چگونه صادرات را شروع کنم؟

آقای علی افخمی
مشاور و مدرس بازاریابی
مدیر اسبق شرکت فیلیپس و اپل لایتنینگ دبی


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 11 خرداد 1401