نقش کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم‌آبی

برگزار شده
نقش کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم‌آبی

سه شنبه 24 خرداد 1401 --- 17:00

محل: https://b2n.ir/PGUkarafarini
اشتراک در:

نقش کاهش ضایعات کشاورزی در سازگاری با کم‌آبی

مدرس: دکتر فاطمه پاسبان


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 22 خرداد 1401