بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

نشست معرفی گیاهان جایگزین کم آب بر و متحمل به شرایط سخت محیطی برای تامین امنیت غذایی در شرایط تغییر اقلیم

نشست روانشناسی شاختی: رویکردی انتقادی

نشست کاربردهای فناوری غشایی اسمز مستقیم

نشست همرسانی نیازهای فناورانه شرکت توزیع برق استان بوشهر با پژوهشگران و فناوران

نشست تخصصی شبکه توزیع هوشمند

دکتر پریسا عبدالرضاپور

Getting Published in Applied Linguistics

کارگاه آموزشی Getting Published in Applied Linguistics

نشست روایت شناسی قصص قرآنی

نشست معرفی شخصیت و جایگاه علمی علامه بلادی بوشهری (با نگرشی بر آثار عربی ایشان)