بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

نشست مدیریت و برنامه ریزی در حفاظت از منابع آب زیرزمینی

نشست حلالها و مسمویت های ناشی از آنها

نشست تبدیل پسماند حاصل از فرآورش نفت سنگین به مواد با ارزش افزوده

نشست آشنایی با پایگاهها و نشریات علمی در حوزه تاریخ

نشست شبیه سازی راکتور خورشیدی به منظور کاهش آلاینده های NOx و CO2 از هوا با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

نشست بررسی جامع آزمون بسندگی دانشگاه خلیج فارس

نشست شوری خاک و مدیریت آن

نشست تکنیک های آنالیز ارتعاشات در پایش وضعیت شناورها و سکوهای دریایی

نشست اولویتها و آسیب‌های پژوهش از دیدگاه مرحوم آیت‌الله مصباح یزدی