سخنرانی دکتر Amit Saxena پژوهشگر انستیتو نفت راجیو گاندی هند

برگزار شده
 عکس

دوشنبه 6 تیر 1401 --- 16:00

محل: https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue
اشتراک در:

سخنرانی دکتر Amit Saxena پژوهشگر انستیتو نفت راجیو گاندی هند
دوشنبه ۶ تیر ماه ١۴٠١ ساعت ۴ عصر
مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه خلیج فارس
لینک ورود:
https://meet.pgu.ac.ir/b/oil-3xt-yue


رویدادهای بیشتر


تقویم رویدادها

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 5 تیر 1401