بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

آنلاین

مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس برگزار می نماید:

دوره تجزیه و تحلیل بنیادی بورس و اوراق بهادار 

(با تدریس دکتر مهدی رضایی عضو هیات علمی گروه حسابداری)

دوره تحلیل تکنیکال در بازار سرمایه

(با تدریس دکتر علی غیوری مقدم عضو هیات علمی گروه حسابداری)

آنلاین

دوره جامع مجازی تربیت حسابدار حرفه ای با همت مرکز آموزش های پیشرفته دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.