بایگانی رویدادها

تقویم رویدادها

دانشگاه خلیج فارس - تالار فردوسی

نشست سندپژوهی پیشرفته

نشست بررسی سیاست‌های دولت جهت رفع کسری بودجه

دانشگاه خلیج فارس - تالار فردوسی

نشست رونمایی و  نقد و بررسـی مجموعه شعرهای تازه انتشاریافته مجید اجرایی با عنوان کتاب شکست

نشست شب اول قبر؛ چیستی و چگونگی و مسائل آن در قرآن و روایات

نشست فن الکتابة المسرحية في الأدب العربي

دکتر حمید دانشجو

دانشیار آسیب شناسی و حرکات اصلاحی

نشست پیشگیری از کمردرد با ورزش

مدرس: محمد همایون؛ دانشجوی دکترای نانوفناوری شریف

 آموزش نرم‌افزار طراحی نقشه‌ذهنی Xmind

دكتر محمد كيامهر ، 

عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس

نشست بورس: فرصتها و تهديدها

انجمن علمی مدیریت بازرگانی با افتخار برگزار می‌کند

عنوان وبینار
کاربرد داده‌کاوی و هوش مصنوعی در تصمیمات مدیریتی

با مهندس مونا حاتمی
دانشمند علوم داده از غول تکنولوژی دنیا IBM

🔹فارغ تحصیل از
Penn state university