سعید کریمی جعفربیگلو

سعید کریمی

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
karimi [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 14 اسفند 1400

Subscribe to