امیر فرخ نژاد

امیر فرخ نژاد

مدير دفتر نظارت، ارزيابي و تضمين کيفيت دانشگاه

گروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 13 تیر 1401

Subscribe to