روح اله علیزاده

روح الله علیزاده

کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح و کارگاه جوشکاری

دانشکده مهندسی

077-31222180

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to