Staff

خداداد بحری

مدیر گروه زبان و ادبیات عربی

دانشکده ادبیات و علوم انسانی
bahri [at] pgu.ac.ir

077-31222112

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 22 فروردین 1401

Subscribe to