احمد جامه خورشید

احمد جامه خورشید

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
jamekhorshid [at] pgu.ac.ir

077-31222603

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 12 دی 1400

Subscribe to