مهدی شاهینی

مهدی شاهینی

کارشناس پژوهانه

معاونت پژوهش و فناوری

مدیریت برنامه‌ریزی پژوهش، فناوری و نوآوری

077-31222074

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 26 تیر 1400

Subscribe to