صاحبجان باغویی

صاحبجان باغویی

کارشناس گروههای ریاضی و آمار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

077-31222754

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 18 بهمن 1401

Subscribe to