صاحبجان باغویی

صاحبجان باغویی

کارشناس گروههای ریاضی و آمار

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 25 خرداد 1400