کاظم شهیدان

کاظم شهیدان

کارشناس طرح هاي عمراني

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت طرح‌های عمرانی

077-31222085

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 23 اردیبهشت 1402

Subscribe to