عکس

حسین حق بین

معاون علمی و آموزشی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
vghaffari [at] pgu.ac.ir

077-31222752

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 28 آبان 1402

Subscribe to