حسین حق بین

حسین حق بین

معاون دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
haghbinh [at] pgu.ac.ir

077-31222752

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 21 مهر 1400

Subscribe to