ولی اله غفاری

ولی اله غفاری

معاون علمی و آموزشی دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
vghaffari [at] pgu.ac.ir

077-31222752

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 11 خرداد 1401

Subscribe to