اصغر زنده دل

اصغر زنده دل

کارشناس امور اجرایی و کارپرداز دانشکده

دانشکده مهندسی

077-31222150

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to