احمد قربان پور

احمد قربان پور

معاون دانشکده کسب و کار و اقتصاد

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
ghorbanpur [at] pgu.ac.ir

077-31222375

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 2 مهر 1400

Subscribe to