سید عبدالطیف هاشمی فرد

سید عبداللطیف هاشمی فرد

رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
hashemifard [at] pgu.ac.ir

077-31222601

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to