احمد آذری

احمد آذری

رئیس دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی
azari.ahmad [at] pgu.ac.ir

077-31222601

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 13 تیر 1401

Subscribe to