محمود صالحی

محمود صالحی

کارشناس آموزش علوم و فناوری نانو و زیستی (گروه فیزیک)

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

گروه فیزیک

077-31223345

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 29 آبان 1402

Subscribe to