مهدی گشمردی

مهدی گشمردی

کارشناس فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مدیریت فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری

077-31222746

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 13 تیر 1402

Subscribe to