مهدی گشمردی

مهدی گشمردی

کارشناس فناوري اطلاعات

معاونت برنامه ريزي و توسعه دانشگاه

مرکز فناوری اطلاعات، نوسازی و تحول اداری

077-31222746

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 5 دی 1400

Subscribe to