امیرعباس ایزدپناه

امیرعباس ایزدپناه

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش

معاونت آموزشی

مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه آموزشی
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: پنجشنبه 30 تیر 1401

Subscribe to