محمد مدرسی

محمد مدرسی

سرپرست دانشگاه

رياست دانشگاه
modarresi [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: جمعه 20 اسفند 1400

Subscribe to