دکتر ابراهيم ستوده

ابراهیم ستوده

مشاور رئيس و مدير حوزه رياست و روابط عمومي

دفتر ریاست و روابط عمومی

077-31222732

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 30 خرداد 1401

Subscribe to