سید ضیا حمیدی

سید ضیاء حمیدی

کارشناس آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222622

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 21 دی 1400

Subscribe to