Staff

عرفان تابش

کارشناس آموزش گروه مدیریت بازرگانی، اقتصاد، حسابداری، مدیریت بازرگانی

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

077-31222103

 

 

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 2 مهر 1401

Subscribe to