Staff

راضیه ملایی

کارشناس آزمایشگاه حرارات و کنترل فرایند

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222608

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399