سعید کریمی جعفربیگلو

سعید کریمی جعفربیگلو

رئیس دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
karimi [at] pgu.ac.ir

077-31222751

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 8 خرداد 1401

Subscribe to