خاتون هاشمی پور

خاتون هاشمی پور

کارشناس خدمات آموزش و کارشناس آموزش گروه مهندسی کامپیوتر

معاونت آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی

077-31222063

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 25 خرداد 1400

Subscribe to