Staff

مسعود حاجی پور

کارشناس آموزش دانشکده

دانشکده مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی

077-31222606

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399