آمنه قاسمی

آمنه قاسمی محبوب

کارشناس مسئول آزمایشگاه فیزیک

دانشکده علوم و فناوری نانو و زیستی

077-31223386

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 21 مهر 1400

Subscribe to