خسرو محمدی

خسرو محمدی

مدير امور آموزشي

معاونت آموزشی

مدیریت خدمات آموزشی
khmohammadi [at] pgu.ac.ir
اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to