محسن جهرمی زاده

رئيس اداره دريافت و پرداخت مالي

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت امور مالی

077-31222001

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 3 خرداد 1400

Subscribe to