علی صفرپور

علی صفرپور

کارشناس مسئول حفاظت فيزيکي

اداره حراست
safarpour [at] pgu.ac.ir

077-31222086

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 30 آبان 1401

Subscribe to