Staff

محمد امین کهن مو

رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
kohanmoo [at] pgu.ac.ir

077-31221301

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 1 خرداد 1400

Subscribe to