بیژن ستوده

بیژن ستوده

مدير امور اداري و پشتيباني

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

مدیریت منابع انسانی و امور عمومی

077-31222032

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 2 خرداد 1401

Subscribe to