عبدالرضا خلیفه

عبدالرضا خلیفه

کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک

دانشکده مهندسی

077-31222174

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: چهارشنبه 15 دی 1400

Subscribe to