عبدالرضا خلیفه

عبدالرضا خلیفه

کارشناس آزمایشگاه بتن و مکانیک خاک

دانشکده مهندسی

077-31222184

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: دوشنبه 17 بهمن 1401

Subscribe to