حیدر احمدی

حیدر احمدی

مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دانشکده کسب و کار و اقتصاد
ahmadi [at] pgu.ac.ir

077-31222110

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: شنبه 8 آبان 1400

Subscribe to