رسول کالی

رسول کالی

حسابدار بخش تدارکات

معاونت منابع انسانی، مالی و پشتیبانی

اداره تدارکات و پشتیبانی

077-31222380

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to