محمد بهی

محمد بهی

کارشناس اجرایی و مسئول دفتر

دانشکده کسب و کار و اقتصاد

077-31222100

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: سه شنبه 30 شهریور 1400

Subscribe to