نادر کرمی

نادر کرمی

کارشناس آزمایشگاه الکترونیک

دانشکده مهندسی سیستم‌های هوشمند و علوم داده
naderkarami [at] pgu.ac.ir

077-31222308

اشتراک این صفحه در:

آخرین به روزرسانی این صفحه: یکشنبه 24 اسفند 1399

Subscribe to